Terms of Service

ยินดีต้อนรับสู่ละครไทย หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ซึ่งร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะควบคุมความสัมพันธ์ของ ชื่อธุรกิจ กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา

คำว่า ‘ชื่อธุรกิจ’ หรือ ‘เรา’ หรือ ‘เรา’ หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ที่มีสำนักงานจดทะเบียนคือ ที่อยู่ หมายเลขจดทะเบียน บริษัท ของเราคือ REG NUMBER สถานที่จดทะเบียน: ลงทะเบียนสถานที่ คำว่า ‘คุณ’ หมายถึงผู้ใช้หรือผู้ดูเว็บไซต์ของเรา
การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้:

  • เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปของคุณและใช้เท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทั้งเราและบุคคลที่สามไม่ให้การรับประกันหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตรงเวลาประสิทธิภาพความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูลและวัสดุที่พบหรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและวัสดุดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดและเราไม่รวมความรับผิดอย่างชัดแจ้งสำหรับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  • การใช้ข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
  • เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เราเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต เนื้อหานี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการออกแบบการจัดวางรูปลักษณ์รูปลักษณ์และกราฟิก ห้ามทำซ้ำนอกเหนือจากตามประกาศลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ทำซ้ำในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของหรือได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการจะได้รับการยอมรับบนเว็บไซต์
  • การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ / หรือเป็นความผิดทางอาญา
  • ในบางครั้งเว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นด้วย ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาไม่ได้หมายความว่าเราให้การรับรองเว็บไซต์ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
  • การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศของเรา

Comments are closed.